Logo
Vyberáme z nového čísla

Vedci sú hodnotení podľa vedeckých publikácií v renomovaných časopisoch, impakt faktorov, citácií, ale nemalo by to byť jediné kritérium kvality,… čítať ďalej »

Vyberáme z nového čísla

Vzdelávacie videá, ktoré slúžia ako doplnok k vyučovaniu na diaľku pripravili vedci Slovenskej akadémie vied v rámci jej projektu SAV… čítať ďalej »

Vyberáme z nového čísla

„Naša pozornosť je veľmi silno zameraná na stredoeurópsky región. Spôsob spolunažívania malých národov znamená tiež to, že kultúra má veľa… čítať ďalej »

Vyberáme z nového čísla

Posunúť Slovenskú akadémiu vied na európsku úroveň práve tým, že získa kvalitných ľudí bolo cieľom programu SASPRO, ktorý sa skončil… čítať ďalej »

Správy SAV
Ročník 56
Správy SAV
Ročník 56
Správy SAV
Ročník 55
Správy SAV
Ročník 55
Správy SAV
Ročník 55
Správy SAV
Ročník 55