Logo

Archív

Ako dostať poznanie do správnych uší

Solidarita a súdržnosť spoločnosti. Sociálna politika, chudoba, sociálne vylúčenie, situácia znevýhodnených skupín, vzdelávanie. Zuzana Kusá zo Sociologického ústavu SAV sa dlhodobo zameriava na témy, ktoré potrebujú popularizáciu azda viac ako akékoľvek iné. V lete si v Smoleniciach prevzala Cenu SAV práve za túto oblasť.