Logo

Archív

Ako možno urobiť zo žiakov doktorandov

Cieľom aktivity piatich vedcov SAV je, aby si čo najviac detí vybralo za svoje budúce povolanie vedu. Za aktivity spojené s organizovaním projektu Nájdi v sebe vedca získali Cenu SAV za popularizáciu vedy Martin Nosko, Silvia Podhradská, Miroslav Ferko, Alena Šišková a Pavol Farkaš.