Logo

Archív

Ako môžu aplikácie pohnúť predsudkami

„Téma rôznych vzťahov minorít a majority…je pre nás stále aktuálna. Začleňovanie minorít v rôznych kontextoch ostane jedným z našich dominantných smerov,“ hovorí Barbara Lášticová o Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV, ktorý vedie.