Logo

Archív

Ako prichytiť prefíkaný vírus

Ivana Nemčovičová využila možnosti, ktoré Slovenská akadémia vied ponúkla v rámci projektu SASPRO a pokračuje vo svojej téme z Kalifornie zameranej na cytomegalovírus (herpetický vírus ohrozujúci najmä ľudí z oslabenou imunitou). Teraz už ako vedúca oddelenia imunológie vírusov Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV.