Logo

Archív

Archív je pamäť inštitúcie

Dva a štvrť kilometra papierových dokumentov (uložených, pochopiteľne, na sebe) obsahuje Ústredný archív Slovenskej akadémie vied. Hoci sa dokumenty v ňom zasunú do fondov podľa logiky dokumentaristov, podľa riaditeľky tejto inštitúcie Jany Gubášovej Baherníkovej ostane zreteľná pestrosť vied, ktorým sa akadémia venuje.