Logo

Archív

CEMEA je krok novým smerom

Centrum excelentnosti pre využitie pokročilých materiálov (CEMEA) je aj nový model vzniku centra, pri ktorom zakladatelia neprichádzajú o právnu subjektivitu, nepretŕhajú sa staré väzby napriek tomu, že vznikajú nové. „V prípade, že bude CEMEA úspešná, mohla by byť predobrazom pre vznik nových, podobne postavených centier na pôde SAV,“ hovorí jej riaditeľka Eva Majková.