Logo

Archív

Čo baví oceneného politológa

Zdôrazňuje, že pre akademickú sféru je dôležité nežiť v područí politiky. „Politická veda by nemala byť stranícka,“ pripomína Juraj Marušiak z Ústavu politických vied SAV, ktorý si v júni prevzal Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce.