Logo

Archív

Čo vidieť v zrkadle

Hoci po zverejnení prvých výsledkov akreditácie Slovenskej akadémie vied sa čísla interpretovali rôzne, podstatný je tento údaj: 32 z jej 57 ústavov robí minimálne výskum na európskej úrovni. Tie sa zmestili do kategórií „excelentný“ a „veľmi dobrý“.