Logo

Archív

Dejiny umenia vidí každý z vlastnej perspektívy

„Úlohu a čaro takejto akademickej inštitúcie vidím v tom, že môže ísť do problémov, odhaľovať ich a nachádzať riešenia. Objavovať nové horizonty diskusií,“ hovorí Ivan Gerát, riaditeľ Ústavu dejín umenia Centra vied o umení SAV.