Logo

Archív

Dnešný svet si vyžaduje flexibilný prístup

Sila kolektívu je pre život inštitúcie nevyčísliteľná, neoceniteľná hodnota. A to aj v prípade, že je reč o troch od seba vzdialených pracoviskách, ako je to v prípade Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, hovorí jeho riaditeľka Denisa Fedáková.