Logo

e-Tiráž

Systém pre elektronickú verziu časopisu Akadémia / Správy SAV bol vytvorený vo Výpočtovom stredisku SAV.

Realizačný tím:
Pavol Herda, Tomáš Hlaváč

Za funkčnosť zodpovedá:
webmaster@savba.sk

Za obsah zodpovedá:
Vydavateľstvo VEDA

Hlavný redaktor:
Stanislava Longauerová