Logo

Archív

Fascinujúci svet medicíny a vedy

„Popularizácia je niečo, čo považujem za úplne prirodzenú súčasť práce v medicíne a vede. Zdravotné povedomie na Slovensku je veľmi nízke. A veľmi nízke je aj povedomie vlastnej zodpovednosti za svoje zdravie,“ hovorí Adela Penesová z Ústavu klinického a translačného výskumu Biomedicínskeho centra SAV. Lekárka a vedkyňa, ktorá sa zameriava na výskum neuro-endokrinno-imunitných a metabolických ochorení, obezity, cukrovky, vysokého krvného tlaku a sklerózy multiplex.