Logo

Archív

Hegel je dnes veľmi aktuálny

„Podľa Hegela je dôležité, aby sme ľuďom umožnili využívať svoj rozum a určovať vlastné konanie. Je nesprávne do toho zasahovať,“ pripomína filozof a historik filozofie Jon Stewart z Filozofického ústavu SAV. Koncom júna si prevzal Cenu Slovenskej akadémie vied za výsledky vedeckovýskumnej práce.