Logo

Archív

Historik musí poznať krajinu zvnútra

„Hĺbkové spoznanie súčasnosti a minulosti, ktoré prinášajú humanitné a spoločenské vedy, je pre budúcnosť spoločnosti zásadné,“ hovorí profesor Antoine Marès. „Ak sa ho spoločnosť vzdá, vydá sa napospas najrozličnejším manipuláciám verejnej mienky.“ Tento francúzsky historik, univerzitný profesor získal Medzinárodnú cenu SAV za významné dielo, ktoré má vzťah k Slovensku v oblasti vied o spoločnosti a kultúre.