Logo

Archív

Hýbacie obrázky v rukách ekológov

V deväťdesiatych rokoch vidno na Slovensku postupné opúšťanie krajiny, ako sa rozpadol systém hospodárenia na pôde. A po začiatku prístupových rokovaní do EÚ je na mapách zasa vidno opačný pohyb, hovorí Juraj Lieskovský z Ústavu krajinnej ekológie SAV. Cenu SAV pre mladého vedca dostal za prácu na projekte, vďaka ktorému vedci získali a zdigitalizovali informácie o krajinnej pokrývke z historických máp karpatského regiónu a zosúladili ich s informáciami zo satelitných snímok systému LANDSAT.