Logo

Archív

Jazyk je ako múzeum spoločnosti

Jazykovedci by radi rozbili mýtus, že oni tvoria jazyk, regulujú ho, určujú, čo má byť správne, a strážia jeho čistotu. Riaditeľka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV Gabriela Múcsková zdôrazňuje, že jazyk tvoria jeho používatelia. A jazykovedci sú tu na to, aby skúmali, ako funguje a ako sa mení, vyvíja.