Logo

Archív

Jeden z výstupov je sebareflexia spoločnosti

Ako sa mení spoločnosť, musí sa meniť aj sociológia. Vedci, ktorí sa jej venujú, nosia – podľa prof. PhDr. Silvie Mihálikovej, PhD., riaditeľky Sociologického ústavu SAV – svoju prácu neustále v hlave.