Logo

Archív

K Centru biovied sa pripojil ďalší ústav

Do Centra biovied SAV (Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Ústav biochémie a genetiky živočíchov) sa prvého januára včlenil košický Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV. O dôvodoch, procese a predpokladaných prínosoch hovorí jeho riaditeľ Štefan Faix.