Logo

Archív

Manželská spolupráca na úplne plný úväzok

Ich manželská spolupráca v práci je vraj nielen veľmi dobrá, ale aj produktívna. „Treba povedať, že tým, že sme manželia, a teda spolu prirodzene trávime všetok čas, mnohé problémy dokážeme analyzovať a riešiť takpovediac za pochodu. Dokonca aj v obchode v rade pri pokladni.“ Eva a Marián Jurčišinovci z Ústavu experimentálnej fyziky SAV získali Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce za rok 2019.