Logo

Archív

Mladík, ktorého zaujala krehká keramika

„Vo vede chcem vytvoriť niečo trvalé – objaviť deformovateľnú keramiku, ktorá by bola novým materiálom so širokou škálou aplikácií a priniesla by priekopnícke zmeny v mnohých oblastiach života,“ pripomína Tamás Csanádi z Ústavu materiálového výskumu SAV.