Logo

Archív

Mýty sú vďačná téma

Viac ako päťsto strán textu, fotografií, ilustrácií, máp a schém. To je stručná charakteristika kolektívnej monografie Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť. Vyšla minulý rok a jej editorka a hlavná autorka Daniela Dvořáková z Historického ústavu SAV začiatkom júla prevzala za autorský kolektív Cenu SAV.