Logo

Archív

Nezávislé názory posúvajú poznanie

„Ústav je unikátny aj v tom, že má nezávislé vnímanie procesov, ktorým sa venuje“, hovorí Juraj Sipko, riaditeľ Ekonomického ústavu SAV. Zdôrazňuje, že vedci v ňom nie sú ovplyvňovaní, každý prezentuje svoj názor. „Jedine tak sa môže veda posunúť,“ pripomína.