Logo

Archív

Noty píše vývoj v medicíne

Prečo sú biomedicínske vedy atraktívne? „Okrem iného aj pre to, že ponúkajú životný príbeh,“ hovorí Silvia Pastoreková. Významná slovenská vedkyňa, ktorá sa nedávno vzdala podstatnej časti svojej práce vo výskume a stala sa riaditeľkou Biomedicínskeho centra SAV. Centra, ktoré spája vedcov, kapacity i plány Ústavu experimentálnej endokrinológie, Ústavu experimentálnej onkológie, Virologického ústavu a Ústavu klinického a translačného výskumu.