Logo

Archív

Ocenenie zahraničným osobnostiam

Americký inžinier YangQuan Chen a francúzsky neurovedec Michel Salzet si uprostred septembra prevzali Medzinárodné ceny Slovenskej akadémie vied. Ocenenie udeľuje Vedecká rada SAV raz do roka, pri príležitosti Dňa ústavy SR, a je osobitným prejavom uznania za vynikajúce vedecké dielo, ktoré má vzťah k Slovensku.