Logo

Archív

Osobitosť treba skúmať a pestovať

„Naša pozornosť je veľmi silno zameraná na stredoeurópsky región. Spôsob spolunažívania malých národov znamená tiež to, že kultúra má veľa spojitostí…,“ hovorí riaditeľka Ústavu svetovej literatúry SAV Judit Görözdi