Logo

Archív

Plastickejší obraz slovenskej literatúry

„Ak sme chceli … urobiť pohľad na dejiny slovenskej literatúry, ktorý by bol iný ako dovtedajšie, tak to museli byť dejiny, ktoré sú pluralitné, založené na prirodzenej diferenciácii dejinných procesov…“ hovorí Peter Zajac z Ústavu slovenskej literatúry SAV o projekte, ktorý ponúka plastickejší obraz slovenskej literatúry 19. storočia.