Logo

Archív

Podpora pre napadnutú Ukrajinu

Na agresiu na Ukrajinu, ktorú začala Ruská federácia 24. februára, reagovala ešte v ten istý deň aj Slovenská akadémia vied – jednoznačným odsúdením. Vyjadrila podporu a solidaritu občanom napadnutej krajiny a pripravenosť poskytnúť pomoc ukrajinským vedeckým pracovníkom a pracovníčkam, doktorandom a doktorandkám, ktorí sú nútení pre vojenský konflikt opustiť svoju vlasť.