Logo

Archív

Pohľad do kuchyne šľachticov

Keď časopis Akadémia/Správy SAV pred zhruba dvomi rokmi predstavoval Dianu Duchoňovú (na snímke vľavo), držiteľku Ceny SAV pre mladých vedcov, avizovala, že s kolegyňou z Historického ústavu SAV pripravuje ďalšiu zaujímavú knihu. Za tú – Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku, Radosti slávností, strasti každodennosti – prevzala v júni Cenu SAV opäť. Spolu s vedúcou oddelenia novovekých dejín Tünde Lengyelovou.