Logo

Archív

Prečo sa darí experimentálnej fyzike

Tímy sú základnou vedeckou bunkou, ktorá má svoju nosnú ideu, smer, ktorým ide ich výskum, čo ich napĺňa, baví, chcú v ňom objaviť niečo nové, zdôrazňuje riaditeľka Ústavu experimentálnej fyziky SAV Zuzana Gažová.