Logo

Archív

„Prirovnanie Snemu SAV k parlamentu celkom nesedí“

Hoci je Snem Slovenskej akadémie vied najvyšší samosprávny orgán akadémie, jeho predsedníčka Katarína Gmucová zdôrazňuje, že jeho prirovnanie k parlamentu nie je celkom namieste. Prečo? Čím sa snem zaoberá? Ako rieši možné konflikty? A prečo je dochvíľnosť Predsedníctva SAV aj cesta ku kvalitnejšej práci snemu…