Logo

Archív

Prístupy k minulosti sa stále zjemňujú

„Správny spôsob, ako s dejinami, ktoré sa využívajú ako supermarket, pracovať, je naučiť sa kriticky myslieť,“ hovorí Elena Mannová z Historického ústavu SAV, ktorá v júni prevzala Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce za vedeckú monografiu Minulosť ako supermarket? Spôsoby reprezentácie a aktualizácie dejín Slovenska.