Logo

Archív

„Regionálne pôsobenie vnímame ako našu výhodu“

„Mať okolo seba ľudí, ktorých práca baví, vedia, čo chcú, a sú rozhodnutí posúvať svoje poznatky ďalej, vedia jeden druhého rešpektovať, vzájomne sa počúvať a inšpirovať, považujem za kľúčové,“ hovorí Anna Kalistová, vedúca Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV.