Logo

Archív

„Sagittal profile“ profesora Frolla

„Je medzinárodne uznávaný odborník vo vednom odbore meracia technika, dlhodobo orientovaný na metódy zobrazovania na princípe magnetickej rezonancie,“ odznelo o ňom na galavečere na záver tohtoročného Týždňa vedy a techniky. Ivan Frollo z Ústavu merania SAV si tam prevzal Cenu za vedu a techniku v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky.