Logo

Archív

Šanca na nový typ liečby ako bonus a motivácia

„Vedela som, že ak sa nám podarí nájsť nejaký cieľ, na ktorý budeme môcť nasmerovať terapiu a začneme hľadať vhodnú kombináciu liečiv, možno sa raz výsledky našej práce dostanú k pacientovi.“ Absolútnou víťazkou štrnásteho ročníka súťaže Študentská osobnosť Slovenska sa stala Silvia Schmidtová, doktorandka z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV.