Logo

Archív

Slovenská literatúra je v dobrej kondícii

„Pre nás je veľmi dôležité dostať sa do školskej praxe. Aby sme výsledky nášho výskumu, očistené od zavádzajúcich schém či klišé, dostali k učiteľom a ich prostredníctvom priamo k žiakom,“ zdôrazňuje v rozhovore Dana Hučková z Ústavu slovenskej literatúry SAV.