Logo

Archív

Sociálna komunikácia? Tvorivá, pestrá, s dosahom na prax

„Je tvorivá, nie je stereotypná, je s ľuďmi, má dosah na prax, môžem ňou niečo zmeniť (aj keď malé)… Najmä to však nie je len práca pre prácu, ale má istý spoločenský dosah,“ hovorí riaditeľka Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV Barbara Lášticová o svojej práci.