Logo

Archív

Spoločenské vedy robia svet kultivovanejším

Upozorňuje, že ľudstvo nemá schopnosť poučiť sa z dejín. PhDr. Ivan Kamenec, CSc., z Historického ústavu SAV dostal začiatkom roka od prezidenta republiky Andreja Kisku štátne vyznamenanie – Rad Ľudovíta Štúra I. triedy. Za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a rozvoj historických vied.