Logo

Archív

Spoznávaj, pochop a rozvíjaj

Stovky stretnutí, besied, desiatky dní otvorených dverí. Predstavovanie práce vedcov a návštevy ich pracovísk po celom Slovensku. To je každoročný Týždeň vedy a techniky. Aj tento rok ho na začiatok novembra pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR a Centrum vedecko-technických informácií SR s mottom: Spoznávaj, pochop a rozvíjaj… Ale najmä vedci, s bohatou účasťou tých zo Slovenskej akadémie vied.