Logo

Archív

Správna cesta? Tá za kvalitou

„Hoci sme podľa akreditácie viditeľní na európskej úrovni, nemôže to byť dosť,“ hovorí Juraj Kopáček, vedecký riaditeľ Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV. Muž, ktorý bol viac ako šesť rokov riaditeľom ústavu a po splynutí do centra sa mu čiastočne zmenila náplň práce, pribudla nová motivácia a ostalo viac času na vedu.