Logo

Archív

Stále hľadáme riešenie

Zákon pripravil na transformáciu SAV podmienky, ktoré možno zjednodušene charakterizovať takto: z večera do rána sa všetky jej organizácie preklopia na verejné výskumné inštitúcie a majetok štátu, ktorý spravujú, sa stane ich majetkom. Transformácia je však oveľa viac a aby bola na ňu akadémia pripravená, musela absolvovať dôležitú a nie ľahkú anabázu. Napriek tomu sa transformácia zastavila – na ministerstve školstva. Viac v rozhovore s predsedom SAV Pavlom Šajgalíkom.