Logo

Archív

Stovky stretnutí s vedou

Týždeň vedy a techniky ponúkol druhý novembrový
týždeň viac ako štyristo podujatí zameraných na popularizáciu vedy
a výskumu, na prezentáciu výsledkov práce vedcov i inšpiráciu mladých
pri výbere budúcej kariéry. Mal motto Pätnásť rokov stretnutí s vedou! Objavuj ju s nami!