Logo

Archív

Študentská osobnosť Slovenska

Študentskými osobnosťami Slovenska za akademický rok 2020/2021 sú aj vedci zo Slovenskej akadémie vied. Zuzana Pös z Ústavu klinického a translačného výskumu Biomedicínskeho centra SAV, Oliver Zajac z Historického ústavu SAV (na snímke vpravo). Špeciálnu Cenu spoločnosti ABB (Priemysel 4.0) získal Peter Šichman z Elektrotechnického ústavu SAV.