Logo

Archív

Svaly sa s nami rozprávajú

„Ako vedkyňa sa snažím identifikovať mechanizmy (molekuly), ktorými nás pohyb lieči. A ako lekárka sa zasa snažím poukázať na efektívnosť pravidelného cvičenia z hľadiska prevencie a liečby rôznych chronických chorôb.“ Barbara Ukropcová z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV sa stala Slovenkou roka.