Logo
Vyberáme z nového čísla

IGOR LACÍK: “Transplantáciou pankreatických ostrovčekov je u pacienta možné dosiahnuť presné nastavenie hladiny cukru v krvi. Ak v rámci bunkovej… čítať ďalej »

Vyberáme z nového čísla

MATEJ BALÁŽ: “Mechanochemická syntéza kovových chalkogenidov je iba jedným z mnohých smerov, ktorým sa venujeme. Okrem iného sme poukázali na… čítať ďalej »

Vyberáme z nového čísla

ĽUBOR KOŠŤÁL, BORIS BILČÍK a KATARÍNA PICHOVÁ skúmajú životné podmienky hospodárskych zvierat. Zisťujú, ako najlepším spôsobom docieliť, aby zvieratá nielen… čítať ďalej »

Vyberáme z nového čísla

Do popularizačných aktivít sa aj tento rok zapojili vedci a vedkyne akadémie. Počas podujatia predstavili verejnosti svoje poznatky, priestory, ale… čítať ďalej »

Správy SAV
Ročník 59
Správy SAV
Ročník 59
Správy SAV
Ročník 59
Správy SAV
Ročník 59
Správy SAV
Ročník 59
Správy SAV
Ročník 58