Logo

Archív

Uznanie za výskum národnostných vzťahov

Ich výskum okrem iného potvrdil, že etnicitu nemožno označiť za prioritu. Podľa odpovedí respondentov ňou je rodina. Sloboda. Zamestnanie. Až po nich ide etnicita. Tím vedený Štefanom Šutajom, emeritným vedeckým pracovníkom Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, získal Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce.