Logo

Archív

V tímoch sa otvárajú nové svety

„Spolupráce v medzinárodných konzorciách poskytujú vedcom komplexnejší prístup k problematike. Získané dáta je možné overiť viacerými metódami a z rôznych pohľadov,“ pripomína Alena Gábelová z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV, ktorá získala Cenu SAV za výsledky medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce.