Logo

Archív

Vedkyňa roka myslí na ERC grant

„Robím základný výskum, ale vždy sa snažím istým spôsobom získať to, čomu hovoríme ľudská relevancia, teda malo by to byť aplikovateľné u človeka,“ hovorí Lucia Balážová z Biomedicínskeho centra SAV. V júni si táto vedkyňa, ktorá sa venuje výskumu energetického metabolizmu prevzala cenu Vedec roka 2021 v kategórii mladá vedecká pracovníčka.