Logo

Archív

Vízia pre slovenskú vedu i akadémiu

„Akadémia plní tri misie v jednom. Prvá: robiť excelentný základný výskum. Druhá: jej infraštruktúra by mala byť otvorená pre každého. A tretia: robiť veľmi špecializovaný aplikovaný výskum spolu s firmami.“ Podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie Peter Samuely prestavuje novú víziu Slovenskej akadémie vied.