Logo

Archív

„Výsledky akreditácie by mali byť motivačné“

Lepšia komunikácia a teda viac dôvery. Systém v dohodách o rozpočte. Transformácia akadémie, spájanie ústavov na báze dobrovoľnosti. To boli hlavné body programu, ktorý prezentoval krátko po zvolení pred dvomi rokmi predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. Ako sa ich podarilo naplniť?